Rundar ett hörn, järnvägen på andra sidan ravinen.