Malmberga:Ghost in the machine

Ett av maskinhusen längs Kalklinbanan.